Brewiks Boost

Brewiks Boost is speciaal voor het gebruik van onze brouwinstallatie met 2 ketels, de Brewiks 1000 ontwikkeld. Het doel was een installatie voor 10hl te ontwikkelen die werkt op een normaal stopcontact met max. 63 ampère en tegelijkertijd een aantrekkelijk alternatief vormt voor de klassieke stoomketel. Brewiks Boost kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is zeer gemakkelijk in de bediening. De installatie heeft een vermogen van 40kW.

De truc is de warmte niet pas op te wekken als deze nodig is, maar al eerder, bijvoorbeeld met gunstige nachtstroom en deze dan op te slaan. Het doordachte systeem met ‘opslag in lagen’ zorgt voor volkomen gescheiden temperatuurzones en voorkomt dat warm en koud water worden vermengd.

Wij maken een onderscheid tussen 3 algemene modi. Modus 1 is het laden van de tank. Hier circuleert het warmtemedium langs de onderste delen van de tank en de Brewiks Booster verwarmingselementen, het water wordt direct verwarmd en opgeslagen in de tank met 1500 liter. Het hele systeem staat onder druk. Zo worden temperaturen tot 110°C bereikt. Laadduur: ca. 6 uur

In de tweede modus wordt de maischketel voorzien van energie, het verwarmen. Hierbij wordt het warme water (bovenin) uit de tank getrokken, nog eens verwarmd en dan direct in de verwarmingsmantel van de maischketel geleid. Het ‘koudere’ water wordt dan weer naar beneden in de tank geleid, zonder dat het hete bovenste water hiermee wordt vermengd of afkoelt, dankzij de opslag in lagen. Als er geen energie nodig is, bijvoorbeeld in de rustperiode, schakelt Brewiks Boost weer in modus 1 en laadt zichzelf weer op. Verwarmtijd in maischketel: 1°C / minuut.

Later in het proces, tijdens het klaren, wordt ook modus twee voor het verwarmen van het wort gebruikt. Nadat de kooktemperatuur is bereikt, schakelt de installatie in de derde en laatste modus, het koken. De tank wordt gesloten en het verwarmingsmedium circuleert alleen nog langs de verwarmingselementen en de verwarmingsmantel van de wortketel.

De Brewiks Boost is geen must, het is alleen een goedkoop en eenvoudig alternatief voor de klassieke stoomketel. Vanzelfsprekend kan de installatie ook met stoom worden verwarmd.

Componenten

Brewiks boost
1
2
3
4
5
  1. Energieopslagtank, lagen-tank met 4 temperatuurzones
  2. Brewiks Booster, verwarmingsstation met 40 kW elektrisch verwarmingsvermogen
  3. Expansievat, veiligheidsbediening
  4. Voorlopen
  5. Teruglopen

Operatie

Boost storage step-boost-storage Created with Sketch.
Boost boil step-boost-boil Created with Sketch.
Boost heat step-boost-heat Created with Sketch.