Brewiks Boost

Brewiks Boost ble spesielt utviklet for bruk på vårt 2-apparaters bryggeapparat Brewiks 1000. Oppgaven var å drive et 10 hl-anlegg med en egen strømtilkobling med en sikring på maks. 63 A, og å tilby et rimelig alternativ til den klassiske dampkjelen. Brewiks Boost er lett å installere og meget lett å betjene. Anleggets tilkoblingseffekt er 40 kW.

Trikset er ikke å produsere varmen kun når den trengs, men tidligere, for eksempel med prisgunstig nattstrøm, og å lagre den. Det smarte sjikt-lagrings-systemet sørger for en ren lagdeling av temperatursoner, og hindrer blandingen av varmt og kalt vann.

Prinsipielt skiller vi mellom 3 moduser. Modus 1 er lading av lageret. Her sirkulerer oppvarmingsmediet via de nedre tilkoblingene til lageret og Brewiks Booster-varmeelementene. Vannet oppvarmes direkte og lagres i et 1 500 liter stort lager. Hele systemet står under trykk, dermed oppnås temperaturer på inntil 110 °C. Oppvarmingstid: ca. 6 timer.

I den andre modusen forsynes meskekaret med energi, oppvarmingen, her dras det varme vannet (oppe i lageret) ut av tanken, oppvarmes på nytt og transporteres deretter direkte til meskekarets oppvarmingsmantel. Det "kaldere" vannet transporteres deretter ned tilbake inn i lageret igjen, takket være sjikt-lageret uten blanding og avkjøling av overvannet. Hvis det ikke trengs energi, f.eks. under en pause, kobles Brewiks Boost igjen til modus 1 og lader seg opp igjen. Oppvarmingsraten i meskekaret: 1 °C/minutt.

Senere i prosessen, under silingen, brukes også modus to til oppvarming av vørteren. Etter at kokepunktet er nådd, kobler anlegget seg til den tredje og siste modusen, kokingen. Lageret lukkes og oppvarmingsmediet sirkulerer kun via oppvarmingselementene og vørterpannens oppvarmingsmantel.

Brewiks Boost er ikke et must, den er kun et rimelig og enkelt alternativ til den klassiske dampkjelen. Selvfølgelig kan anlegget også varmes opp ved hjelp av damp.

Komponenter

Brewiks boost
1
2
3
4
5
  1. Energilagringstank, sjiktlager med 4 temperatursoner
  2. Brewiks Booster, oppvarmingsstasjon med 40 KW elektrisk oppvarmingseffekt
  3. Utvidelsesbeholder, sikkerhetsarmatur
  4. Forløp
  5. Tilbakeløp

Drift

Boost storage step-boost-storage Created with Sketch.
Boost boil step-boost-boil Created with Sketch.
Boost heat step-boost-heat Created with Sketch.